MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 

TARAFLAR
 

Satıcı: Hopfrög Mağazacılık ve Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Cihangir Mah. Şehit Zafer Sk. No:5, 34310 Avcılar/İstanbul
Telefon: 0850 840 05 52
E-posta: [email protected]
Vergi Dairesi: Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 4631175321

ALICI'nın İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo


2.SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Bundan böyle "Kanun" olarak anılacaktır) ile 23 Ağustos 2022 tarihinde 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne (Bundan böyle ‘’Yönetmelik’’ olarak anılacaktır) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun'dan ve Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.


2.2. 
İşbu Sözleşme'nin konusunu, Alıcı'nın, www.hopfrogkids.com.tr uzantılı internet sitesi (Bundan böyle "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) üzerinden satın almaya yönelik olarak elektronik olarak sipariş verdiği mal veya hizmetin (Bundan böyle "Ürünler" olarak anılacaktır) Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip olması, satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.


3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE FİYAT


3.1.
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


3.2.
Alıcı bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi üzerinden onayladıktan sonra, siparişini verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunacaktır.


3.3.
Ürünler'e ilişkin fiyat, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Ürünler’e ilişkin önceden hesaplanamayan her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler de Alıcı tarafından ödenecektir:


4.TESLİMAT MASRAFLARI VE İFA


4.1.Teslimat, stoğun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır.


4.2.
Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa kullanım kılavuzları ile birlikte ALICI'ya teslim edecektir.


4.3.
Ürün, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme'de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürünler'in sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı'ya aittir.


4.4.
Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı'nın Ürün'ü Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. İade için öngörülen anlaşmalı kargo şirketinin, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen Ürün'ün tüketiciden alınmasını sağlayacaktır. Bu hususlarda Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır.


4.5.
Ürün'ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesi'nde ilgili siparişe özel olarak teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.


4.6.
Malın teslimatı; Satıcı'nın stoğunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Ürün ile ilgili edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller, tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler'e ilişkin sözleşmeler saklı kalmak kaydıyla, Ürün'ü, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Alıcı’ya teslim eder.


4.7.
Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.


4.8.
Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.9.
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.


4.10.
Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.


4.11.
Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce Ürün'ün bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak Sözleşme'yi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.


4.12.
Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün'ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürün'ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.


4.13.
Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcı’nın müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.


5.ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


5.1.Alıcı, İnternet Sitesi'nde yer alan Sözleşme konusu Ürünler'in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen Ön Bilgilendirme Formu'nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


5.2.
Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya [email protected] adresi üzerinden ulaştırabilir.


5.3.
Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


5.4.
Alıcı'nın tüzel kişi olması halinde, Alıcı ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere Kanun kapsamındaki haklardan yararlanamayacaktır. Ayrıca, Alıcı'nın tüzel kişi olduğu hallerde vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün'le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.


5.5.
İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderilecektir. Alıcı, Sözleşme'ye ve Ön Bilgilendirme Formu'nu istediği şekilde buradan erişilebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler Satıcı tarafından asgari 10 (on) yıl süre ile saklanacaktır.


5.6.
Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.


6.
CAYMA HAKKI


6.1.Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


6.2.
Alıcı, cayma hakkı kapsamında ürün/leri iade ederken e-fatura çıktısı üzerinde yer alan iade nedenlerinden "cayma hakkı sebebiyle ürünleri iade ettiğini" içeren iade nedenini işaretler ve ıslak imza ile imzalayarak ürünlerin iade yapılacak depo adresine gönderilmek üzere kargoya verir.


6.3.
Alıcı, cayma hakkını kullanmak için, (i) İnternet Sitesi'ne üye olması halinde, Üyelik > Hesabım > Siparişlerim başlığı altında siparişini bulup iade etmek istediği ürünü ve iade nedenini seçerek ürün/ürünleri siparişi ile birlikte gelen e-fatura çıktısını imzalayarak iade adresine gönderebilir, (ii) 0850 840 05 52 telefon numarasını üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşarak kendisine sağlanan yönlendirmeleri takip edebilir veya (iii) İade Koşulları ve Sıkça Sorulan Sorular sayfalarımızda yer alan adımları izleyebilir. Alıcı'nın, tercih ettiği yönteme bağlı olarak cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; Satıcı'nın takdirine bağlı olarak, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılabilir.


6.4.
Alıcı’nın iade edeceği Ürün'ü Satıcı'ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile göndermesi durumunda iade masrafı Satıcı tarafından ödenecektir. Alıcı'nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade masrafı ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumlu olacaktır.


6.5.
Alıcı'nın cayma hakkını kullanması halinde, (i) iade edilecek Ürün’ün işbu Sözleşme'de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilmesi durumunda kargoya teslim edildiği tarihten itibaren, (ii) Ürün’ün Alıcı tarafından farklı bir kargo şirketi ile gönderilmesi halinde ise Satıcı’ya ulaştığı tarihten ve (iii) malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Satıcı tarafından, varsa Ürün'ün teslim masrafları da dahil olmak üzere AlıcI'nın ilgili Ürün'e ilişkin yaptığı tüm ödemeler AlıcI'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde, Ürün bedelinin bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankayla ilgili bir süreç olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için SatıcI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Belirtmek gerekir ki, iptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemiş ise, ücretin tamamı işlemin gerçekleştirdiği yöntem ile iade edilecek olup, ürünün kargoya verilmesi halinde kargo ücreti mahsup edilmek suretiyle Alıcı’ya iade yapılmaktadır.


7.CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER


7.1.Alıcı aşağıdaki hallerde mevzuat uyarınca cayma hakkına sahip değildir:


Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);


Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;


Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;


Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;


Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;


Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;


Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;


Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;


Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;


Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi);


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmelerde;


Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde;


Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerde;


Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajın yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.


7.2.
Ek olarak, tüzel kişi Alıcılar cayma hakkında sahip değildir.


7.3.
Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa Alıcı’nın istifade ettiği) cayma hakkının sonucu olarak Satıcı'nın ücretsiz kargo (teslim) kampanyasındaki asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı Alıcı'ya iade edilecek tutardan düşülür. Alıcı’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde ise bu ücretin tamamı Alıcı'ya iade olunur.


8.ÖDÜL VE PROMOSYONLAR


8.1.İnternet Sitesi'ndeki alışverişlerde indirim vb. sağlanmasına imkan veren ödül puanlarına ilişkin olarak, işbu Sözleşme'den cayma veya Sözleşme'nin feshi veya iptali nedeniyle Alıcı'ya bir geri ödeme yapılması gerekmesi halinde söz konusu ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) Alıcı'dan geri alınır. Geri alma işlemi öncelikle AlıcI'nın sistem nezdindeki mevcut ödül puanlarından, bunun bulunmaması halinde Satıcı'nın Alıcı'ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek yapılır.


8.2.
Alıcı tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde Satıcı'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, işbu Sözleşme uyarınca Ürün bedelinin Alıcı'ya geri ödenmesinin söz konusu olduğu hallerde, Alıcı'nın Ürün'ü İnternet Sitesi'nden satın alırken kullandığı ödül puanı ve benzerleri, Alıcı'ya (yine puan olarak) iade edilebilir.


8.3.
Alıcı tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri Satıcı tarafından Alıcı'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, Satıcı tarafından Alıcı'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.


8.4.
Satıcı'dan kazanılan veya Satıcı nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.8.5.Yukarıdaki hükümler, varsa, AlııI'nın doğrudan Satıcı'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.


8.6.
Alıcı’nın herhangi bir Satıcı kampanyasındaki asgari tutarda alışveriş yaparak indirim kazandığı, bedelsiz (hediye) ürün aldığı veya hediye çeki vb. kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının kullanılması sonucu olarak söz konusu asgari tutarın altına inilmesi, hediye çeki vb. kazanım/kullanımı şartının ortadan kalkması veya genel itibariyle Alıcı kampanya şartlarının Alıcı tarafından yerine getirilememesi hallerinde, söz konusu indirimin/iskontonun (varsa hediye ürün bedelinin) tamamı Alıcı'ya iade edilecek tutardan düşülür. Alıcı alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı vb. Kazanmış ise bu iptal edilir ve (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan vb. kullanmış ise bunların bedelinin tamamı yine AlııI'ya iade edilecek tutardan düşülür. Alıcı'ya iade edilecek tutarın yetmediği hallerde ilgili indirim/iskonto/hediye ürün bedeli/hediye çeki/puan bedeli Alıcı'nın alışverişi sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb. dahil) tahsil olunur.


8.7.
Bu hükümler, ayıba karşı sorumluluk halleri hariç cayma hakkının kullanıldığı hallerde uygulanır.


9.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


9.1.Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.


9.2.
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


Dokuz (9) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


Güncelleme Tarihi : 01.04.2023

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR